Neohodnotené

Easy Reefs Liečivé kompletné prírodné krmivo pre ryby Masstick Fish Care, 56g

Môžeme doručiť do:
8.12.2022
Možnosti doručenia
2 až 5 dní
Kód: MASST2
Značka: Easy Reefs
€44,90 €37,42 bez DPH
Kategória: Krmivá pre ryby
Masstick Fish Care je kombinace přísad se silnou biologickou aktivitou, která byla vědecky prokázána v léčbě a prevenci chorob mořských ryb v útesových akváriích. Výhodou tohoto produktu je, že není nutné izolovat nemocné ryby do karantény, čímž se vyhnete dalšímu stresu. Masstick Fish Care může být podáván přímo do nádrže, aniž by nijak nepříznivě ovlivnil bezobratlé živočichy nebo korály.Obsah balení: Masstick Phenol: 2 sáčky po 14 gramech a lahvička 15 ml LGS10 k hydrataci a vytvoření těsta hnětením. K přípravě použijeme jeden sáček Massticku Phenol a 7,5 ml LGS10. Masstick Immuno: 2 sáčky po 14 gramech. K vytvoření těsta hydratací a hnětením použijte jeden sáček Masstick Immuno a 7,5 ml osmotické vody. Směs produktu může být zmrazena pro pozdější použití. Po zmrazení neztrácí své vlastnosti po dobu až 5 týdnů. Dávkování: Produkty by měly být dodávány během světelné fáze (zpravidla 12 hodin) naprogramované fotoperiody. Pokud bylo zjištěno onemocnění ryb, doporučujeme následující postup:  1. Během prvních 3 dnů krmte ryby třikrát denně (každých 6 hodin: první dávka těsně na začátku světelné fáze a poté 6 hodin a 12 hodin po počáteční dávce) pouze Masstick PHENOL + LGS10. 2. Během následujících 7 dnů krmte ryby 3krát denně (každých 6 hodin: první dávka těsně na začátku světelné fáze a poté 6 hodin a 12 hodin po počáteční dávce) podle následujícího schématu:1 dávka: Masstick PHENOL + LGS102 dávka: Masstick IMMUNO3 dávka: Masstick PHENOL + LGS10 3. Během následujících 7 dnů krmte ryby 3krát denně (každých 6 hodin: první dávka těsně na začátku světelné fáze a poté 6 hodin a 12 hodin po počáteční dávce) podle následujícího schématu:1 dávka: Masstick IMMUNO2 dávka: Masstick PHENOL + LGS103 dávka: Masstick IMMUNO 4. Po dokončení 3 + 7 + 7 dnů podávání, jak bylo popsáno výše, doporučujeme pokračovat v dávkování přípravku Masstick IMMUNO, dokud přípravek nedopotřebujete (2-3 dávky denně, s intervalem mezi dávkami 8–6 hodin v závislosti na počtu dávek).   Podrobněji k produktu: MOŘSKÉ AKVARIJNÍ RYBY: STRESUJÍCÍ PROSTŘEDÍ Při vytváření vhodného prostředí pro všechny živé organismy představuje stres závažný problém. V širším smyslu může nepohodlí spojené se stresem, ať už fyzickým nebo z nevhodného prostředí, vyvolat u jednotlivců řadu krátkodobých i dlouhodobých fyziologických reakcí, kterým musí živočichové chtě nechtě čelit a přizpůsobovat se jim. Zejména akvarijní ryby podléhají celé řadě různých stresorů ze svého okolí.Mezi nejznámější spouštěče stresových reakcí specifických pro akvarijní prostředí patří: nesprávné parametry vody (amoniak, dusičnan, pH, teplota, slanost, kyslík…) nedostatečná velikost nádrže nedostatek úkrytů překrmování agresivní chování ostatních živočichů infekce patogeny, které zkříženě reagují s různými hostitelskými druhy rozdílného zeměpisného původu kontaminanty (chemikálie, léky) podvýživa ryb v zajetí, díky ne zcela optimálnímu složení krmiva Fyziologické reakce na stres zahrnují změny srdeční frekvence, krevního tlaku, hladiny cukru v krvi a uvolňování adrenergních (jako je adrenalin) a glukokortikoidních hormonů, jako je kortizol, což je považováno za charakteristický znak stresové reakce. Přestože jsou aktivity těchto hormonů při řešení krátkodobých a náhlých stresorů prospěšné, tak při přetrvávajících negativních hormonálních stresových účincích na zdraví se mohou stát chronickými včetně vyčerpání energetických rezerv, rozpadu svalů, interference s osmoregulačními procesy a potlačením imunity. Snížená imunitní odpověď tedy nakonec umožní parazitům, bakteriím a plísním infikovat stresovanou rybu a způsobit onemocnění, které může končit smrtí. V návodu níže jsou popsány výživové doplňky, které přispívají ke zvýšení odolnosti živočichů proti infekčním chorobám a / nebo působí jako imunostimulanty pro vytvoření lepší imunity ryb žijících v akváriu.   Masstick PHENOL Tento produkt zahrnuje mimo klasický Masstick ještě dvě přidané složky s vědecky prokázanou biologickou aktivitou:  1. Extrakt černého česneku (BGE) s vysokým obsahem organických sloučenin síry, jako je alliin a odvozený allicin, který tvoří hlavní aktivní biologickou a biochemickou složku. Díky svým známým zdravotním přínosům na člověka byl česnek a / nebo jeho deriváty použit k testování inhibičního růstu různých patogenů akvarijních ryb a k úspěšnému léčení infekčních chorob, které ve většině případů vyvolávají masivní poškození. Jedná se o:  Bakteriální infekce: Aeromonas, Vibrio, Pseudomonas, Streptococcus, Yersinia, Edwardsiella, Staphylococcus, Myxococcus, Photobacterium a Mycobacterium Protozoální infekce: Opalina, Balantidium, Entomoeba, Trypanosoma, Leishmania, Leptomonas, Crithidia, Giardia a Neoparamoeba Další parazity: Capillaria, Spironucleus, Ichthyophthirius, Neobenedinia, Anacanthorus, Trichodina, Gyrodactylus, Acantocephala, Cryptocarion a Lernantropus Plísňové infekce: Saprolegnia a Aphanomyces   2. Extrakt z olivových listů (OLE) bohatý na fenolickou sloučeninu Oleuropein se tradičně také používá u lidí a to pro své silné antioxidační účinky. Účinnost OLE a / nebo Oleuropeinu proti různým patogenům, které každoročně způsobují vysoké ekonomické ztráty akvarijních ryb, byla prokázána u: Virus hemoragické septikémie (VHSV) Bakteriální infekce (Yersinia and Edwardsiella) Vzhledem k silné biologické aktivitě BGE a OLE proti širokému spektru rybích patogenů se tato unikátní kombinace obou komponentů stává novou a zcela účinnou léčbou infekčních chorob u nakažených akvarijních ryb.   LGS10 LGS10 je doplněk stravy složený z kombinace kyseliny mravenčí (FA) a kyseliny lignosulfonové (LSA). FA, jako organická kyselina s krátkým řetězcem, má schopnost proniknout skrze bakteriální buněčné stěny a jakmile je uvnitř buňky, disociuje a uvolňuje protony, čímž snižuje kyselost cytoplazmy. Bakterie tedy spotřebovávají velké množství adenosintrifosfátu (zkr. ATP – tzv. úložiště energie) k vylučování těchto protonů ve snaze udržet rovnováhu pH uvnitř buňky, což vyčerpává buněčnou energii a následně vedek buněčné smrti. V důsledku toho má FA schopnost zvýšit odolnost vodních živočichů vůči chorobám, což představuje užitečný přístup k biologické kontrole infekčních chorob u ryb chovaných v akvarijních podmínkách. Je prokázáno, že přimíchávání FA, jejich solí a derivátů sloučenin (FA-SD) do stravy, zlepšuje zdravotní stav živočichů:  Snížení bakteriálního zatížení z výkalů, zejména Aeromonas hydrophila, zvýšení míry přežití ryb po infekci z Vibrio anguillarum Potlačení růstu Vibrio alginolyticus, Vibro cholerae, Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus a Vibrio vulnificus Stimulace prospěšné střevní bakteriální flóry mléčného kvašení a snížení celkového počtu životaschopných bakterií ve střevech Zvýšení vrozených buněčných a humorálních imunologických parametrů v krevních buňkách, jako jsou fagocytární a lysozymové aktivity, a také hemolytická komplementová aktivita Zvýšení procenta lymfocytů a monocytů v krvi Druhá kyselina LSA je polyaniontová makromolekula odvozená od ligninu. Celkově tedy LSA a lignosulfonáty vykazují:  Účinnou antivirovou aktivitu prokázanou in vitro a in vivo  Bakteriostatickou aktivitu Proto je LGS10 ideálním doplňkem stravy používaný v kombinaci s Masstick PHENOL pro podávání akvarijním rybám, které mívají řadu různých infekčních chorob. Ve skutečnosti data shromážděná z velkého počtu vzorků akvarijních ryb postižených různými patologiemi a používání doplňků Masstick PHENOL + LGS10 prokazují jejich široké spektrum účinnosti proti různým infekčním onemocněním.   Masstick IMMUNO Masstick IMMUNO obsahuje ve své formulaci druh mikrořasy Phaeodactylum tricornutum, která se vyznačuje vysokým obsahem bioaktivních molekul, jako jsou omega-3 mastné kyseliny EPA, karotenoidní pigment fucoxanthin a chrysolaminarin, ve vodě rozpustný polysacharid ß-glukan sestávající z glukózových monomerů spojených ß-(1,3) vazbou s omezeným ß-(1,6) větvením. Doplněk stravy Masstick IMMUNO s obsahem P. tricornutum jako imunostimulantu v potravě se prokázal těmito fakty: Zvýšením aktivity hemolytických doplňků, stimulací fagocytární aktivity a kapacity, respirační prasknutí leukocytů ledviny, tato poslední aktivita hraje důležitou roli v přirozeném imunitním systému, podílí se na degradaci internalizovaných bakterií a dalších mikroorganismů během fagocytózy Zvýšením hladiny IgM v séru, hlavní adaptivní humorální odpověď a obvykle jediná třída imunoglobulinů popsaná u ryb Zvýšením exprese IL-8, prozánětlivého cytokinu, který přispívá (spolu s IL-1 a TNF?)k obranným mechanismům hostitele v reakci na invazi nebo bakteriální kolonizaci Kromě těchto in vivo testovaných imunomodulačních účinků extraktů z P. tricornutum obohacených chrysolaminarinem byla prokázána rychlá aktivace obranných mechanismů u akvarijních ryb, konkrétněji:  Aktivace exprese prozánětlivého IL-1ß, cytokinu, který působí jako mediátor účinků ß-glukanu spouštějící generalizovanou navazující odpověď prostřednictvím signálních drah NF-?B a MAPK, které nakonec aktivují migraci a fagocytární aktivity makrofágů Stimulace exprese chaperonu hsp90aa a antimikrobiálního peptidu hamp1, čímž modulují aktivitu NF-?B a prozánětlivou produkci cytokinů v makrofázích Modulace imunitní odpovědi prostřednictvím up-regulace a down-regulace souboru dalších klíčových imunitních genů: glukanový receptor c-typu lektin (clec), interferonové faktory irf3 a irf7, TNF?, chemokin cxc10, g-lysozyme, c3, a cd4 Neporušené buňky P. tricornutum nebo extrakt obohacený chrysolaminarinem navíc prokázali, že snižují obsah střevních bakterií rodu Vibrio, které zahrnují několik nejdůležitějších patogenů vyskytující se u akvarijních ryb.   Celkově je tento rybí doplněk s P. tricornutum nebo jeho odvozenou frakcí obohacenou o ß-glukan silný, hodnotný a dobře zdokumentovaný imunostimulant pro zlepšení stavu imunity a zvýšení odolnosti chovaných ryb vůči chorobám.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: